DOBROVOĽNÍCTVO

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT potrebuje dobrovoľníkov pre nasledovné aktivity:
- starostlivosť o zvieratá v teréne a v prípade potreby ich následný odchyt a zabezpečenie potrebnej starostlivosti o nich (prevoz, vet. starostlivosť, hygiena, jedlo, pitie, 24 hodinový dohľad)
- venčenie, prechádzky, starostlivosť o zvieratá vo výbehu a mimo neho
- osveta, prednášky, informovanie verejnosti (letáky, iné tlačené médiá, web atď.)
- zabezpečenie resp. pomoc pri výcviku, tréningu, socializácii
- iné – podľa potreby

Akejkoľvek dobrovoľnej aktivite v útulku predchádza školenie dobrovoľníka. Každý dobrovoľník podpisuje vyhlásenie, že útulok nenesie zodpovednosť v prípade zranenia resp. nehody vzniknutej počas výkonu dobrovoľníckej činnosti

Ak máte záujem spolu s nami pomáhať, prečítajte si DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM a kontaktujte nás na adrese kpz@kpz.sk do predmetu uveďte DOBROVOĽNÍCTVO.

YouTube