POVEDZTE NIE POUŽÍVANIU PYROTECHNIKY !!!

Sviatky, ale aj bežné dni, ktoré by mali byť vnímané ako príjemné a pokojné sa menia na nočnú moru kvôli používaniu pyrotechniky. Ochrana zvierat je aj ich ochrana pred zbytočným hlukom a z toho vyplývajúcim stresom. Pre zvieratá, či už domáce alebo voľne žijúce, je to ľudská zábavka, ktorá im prináša nepredstaviteľné utrpenie.
Netreba zabúdať, že zvieratá majú niekoľkonásobne lepší sluch, ako my ľudia, preto aj tieto zvuky vnímajú niekoľkonásobne citlivejšie. Strach a panika, ktorá zvieratá zachváti, viedla už k mnohým nehodám a zbytočným stratám na ich zdraví a dokonca aj na ich životoch. Používanie pyrotechniky a schvaľovanie jej používania je formou týrania zvierat.
Ľudia musia začať rešpektovať prírodu a jej prirodzenosti a demonštrovať tak pozitívny vzťah ku všetkým živým tvorom a k prírode ako takej. Okrem zničujúceho vplyvu na psychiku zvierat má používanie pyrotechniky ničivý vplyv aj na životné prostredie.
Je známe, že pri jej použití sa uvoľňujú do ovzdušia nebezpečné látky, ktoré následne znečisťujú vodu aj pôdu, keďže pyrotechnika obsahuje ťažké kovy.
Vdychovanie týchto látok je rovnako škodlivé aj pre ľudské zdravie. Rovnako ako zvieratá, trpia pre hluk pochádzajúci z použitia pyrotechniky aj mnohí ľudia. Malé deti a starší ľudia majú strach z hlasných, náhlych zvukov. U ľudí s ochorením srdca, môže takáto situácia privodiť infarkt. Absolútny zákaz používania pyrotechniky je teda aj ochranou slabších ľudí. Zároveň je aj prevenciou pred požiarom, ktorý je častým sprievodným javom použitia pyrotechniky a tiež prevenciou vzniku nebezpečného odpadu, ktorého likvidácia stojí nemálo peňazí.
NEPOUŽÍVANIE PYROTECHNIKY JE TEDA OPATRENÍM PRE ZACHOVANIE ZDRAVIA ĽUDÍ AJ ZVIERAT, A JE ŚETRNÝM K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
Zároveň znamená šetrenie verejných financií, ak mestá a obce nebudú objednávateľom tejto prízemnej ľudskej zábavky.
YouTube