Prosíme o pomoc !!!

Od roku 2004 ako súkromné osoby, od roku 2016 ako občianske združenie KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT robíme všetko pre zmiernenie utrpenia zvierat.

Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné názory na zvieratá, s tými, ktorí k nim pristupujú s rešpektom a so súcitom.

Našim hlavným zámerom je najmä vzdelávať ľudí v tejto oblasti a tým udržovať koexistenciu ľudí a zvierat v rovnováhe. Nerozlišujeme pri tom, či sa jedná o zvieratá domáce, hospodárske alebo voľne žijúce.
Našim cieľom je prispieť k ochrane proti ich týraniu, zneužívaniu a zabíjaniu.

Momentálne máme vo svojej starostlivosti viac ako 30 psov.
Potrebujeme pre nich koterce a búdy, môžu byť aj staré. Sme šikovní, vieme si ich zrekonštruovať tak,
aby ešte slúžili našim zverencom.
Poslúži nám aj staré alebo prebytočné drevo na stavbu kotercov a tiež staré alebo prebytočné pletivo,
kari siete a palety.

YouTube