OPATRENIA

STOP KRUTOSTI !

11 znakov, ktoré svedčia o páchaní krutosti na zvieratách.

Pozorne si ich prečítaj a pomôž tým, ktorí to potrebujú….

 1. ŽALOSTNÝ FYZICKÝ STAV A VIDITEĽNÁ TRAUMA

Znaky zahŕňajú vypadanú srsť, špinavý kožuch, otvorené rany. Zviera môže byť napadnuté blchami a je u neho viditeľná podvýživa, má viditeľné kosti.

Zviera môže byť krívajúce alebo nevie kráčať normálne, môže mať zápal očí a uší. Zviera v takomto stave potrebuje okamžitú veterinárnu pomoc !!!

 1. NEDOSTATOK VODY A JEDLA

Zviera nemá žiadny zdroj vody a jedla vo svojom dosahu. Môže byť kvôli vyhladovaniu agresívne alebo sa môže správať letargicky.

 1. NEDOSTATOK ADEKVÁTNEHO ÚTOČISKA

Zviera je držané v priestore, ktorý v prípade dažďa alebo prudkého slnka mu neumožňuje potrebný úkryt, pocit bezpečia.

Toto zahŕňa aj zamknuté auto, v ktorom sa môže zviera počas slnečného dňa nachádzať. Za menej ako 10 minút, môže zviera v letnom období dostať úpal alebo inú formu vnútorného zranenia, ak je držané na nevhodnom mieste.

 1. NEDOSTATOK HYGIENY

Neporiadok vo zvieracom výbehu.

 1. OPUSTENOSŤ

Zviera ponechané v dome alebo v záhrade, ktorý sa zdá byť opustený/prázdny. Buď extra pozorný, pokiaľ sa napríklad sused odsťahoval alebo prestal navštevovať svoj príbytok a vieš, že sa na tomto pozemku nachádza zviera. Pokiaľ napríklad pes šteká po dobu niekoľkých hodín môže to znamenať, že potrebuje okamžitú pomoc.

 1. ZVIERA JE V KLIETKE ALEBO NA REŤAZI

Má málo priestoru na pohyb a nemá možnosť stáť alebo sa voľne pohybovať.

 1. REŤAZE ALEBO ZÁMKY OKOLO KRKU ZVIERAŤA

Toto zahŕňa aj bežnú reťaz na ktorej je zviera držané; zviera na reťazi je týrané zviera.

 1. AK SA TI ZDÁ, ŽE ZVIERA JE/BOLO TRÉNOVANÉ ALEBO POUŽÍVANÉ K ZÁPASENIU

Môžeš vidieť tréningové náradie, ktoré bolo použité na trénovanie psa k útočeniu alebo k boju. Taktiež ak sú viditeľné zranenia na zvierati, jazvy, otvorené rany, infekcia alebo chýbajúce časti tela.

 1. ABNORMÁLNE SPRÁVANIE

Zviera môže byť agresívne alebo utiahnuté; napríklad môže : vrčať, skrývať sa, ceriť zuby.

 1. PRÍLIŠ VEĽA ZVIERAT NA POZEMKU

Toto môže byť znakom namnožených zvierat. Vtedy je potrebné odpozorovať stav v akom sú zvieratá a stav v akom je pozemok.

 1. VLASTNÍKJE PRICHYTENÝ PRI UBLIŽOVANÍZVIERAŤU

Človek je spozorovaný, ako fyzicky alebo inak ubližuje zvieraťu.

Najhoršou vecou, ktorú urobíš ak spozoruješ krutosť páchanú na zvieratách, je práve to, že neurobíš vôbec nič.

BUĎ PRIPRAVENÝ: Ulož si číslo na najbližší útulok alebo iný útvar zaoberajúci sa ochranou zvierat. Alebo kontaktuj nás, zariadime všetko potrebné.

VOLAJ 158: Ak spozorujete krutosť páchanú na zvieratách, neostaň ticho. Zavolaj na políciu a nahlás tento čin. Krutosť páchaná na zvieratách, často predchádza krutosti páchanej na ľuďoch.

DOKUMENTUJ:  Popíš čo najviac detailov zo situácie, ktorú hlásiš polícii. Uveď dátum, čas, miesto a taktiež počet zvierat, o ktoré sa jedná. Použi fotoaparát a zaznamenaj čo najviac fotografií z incidentu. Poskytni ich následne polícii.

PRIPRAV SA NA SVEDČENIE: Ľudský svedok je kľúčový v prípadoch tohto typu a môže viesť až k odsúdeniu vinníka.

www.kpz.sk

kontakt: mirkanevedelova@gmail.com

t.č. 0903 111 565

IČO: 50114808

ČÍSLO ÚČTU: 1000025982/3100

IBAN: SK25 3100 0000 0010 0002 5982